Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär

Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär
Styrelsen 2020:

Ordförande:
Susanne Björkman, Syrsegränd 2 B 6, 20810 Åbo
0400 828113
 syyzi61@gmail.com

Vice ordförande:
Annika Brunnsberg, Bjenstrand 23, 21760 Houtskär
040 841 6333, 
brunnsberga@gmail.com

Sekreterare:
Rune Johansson, Tåsbergsvägen 6, 21760 Houtskär
0400 956 617, 
runejohansson45@gmail.com

Ordinarie styrelsemedlemmar:
Märta Koskinen, Riggosvägen 2 A 4, 21760 Houtskär
040 415 3430

Karl-Johan Palmu, Houtskärsvägen 2091, 21770 Mossala
0400 699 206

kalletpalmu@gmail.com

Jan-Håkan Lindqvist, Backnäset 26, 21770 Mossala
0400 959 053
jh.lindqvist@gmail.com

Cecilia Rehn, Ankokvägen 16, 21770 Mossala
040 777 8089
cilla.rehn@gmail.com

Carl-Gustaf Öhman, Näsbyvägen 205, 21760 Houtskär
040 506 9717
carlgustaf.ohman@gmail.com

Suppleanter:
Liisa Wikfors, Saverkeit Nygård 93, 21760 Houtskär
050 554 5307
libo.wikfors@gmail.com

Rosita Backman, Saverkeitsvägen 81, 21760 Houtskär
040 586 7612
rosita.backman@gmail.com

Gunnel Pero, Riggosvägen 2 C 1, 21760 Houtskär
040 255 1876
gunnelpero728@gmail.com

Anja Österman, Söderlidsvägen 6, 21760 Houtskär
0400 645 015
anjaosterman56@gmail.com

IT- ansvarig:
Carl-Gustaf Öhman, Näsbyvägen 205, 21760 Houtskär
040 506 9717
carlgustaf.ohman@gmail.com

Resekoordinator:
Carita Isaksson, Koukkukankarevägen 42, 20320 Åbo
040-7209580
cisaksso@abo.fi

Kassör:
Memera/Tina Axén, Näsbyvägen 212, 21760 Houtskär
0400-480 528,
tina.axen@memera.fi