Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär

Houtskärs Lokalhistoriska Arkiv, HLA

Houtskärs Kulturgille r.f. har en fotografisida, på vilken visas bilder från Houtskär tillsammans med känd information om bilden.
På sidan finns det cirka 10 000 bilder från olika skeden i bygdens historia, äldre, såväl som nyare bilder.

Här kan man söka efter och hitta bilder av människor och miljöer från Houtskär. Bilderna är ställda till Kulturgillets förfogande av personer från Houtskär, eller med rötter härifrån.

Arkivet kompletteras fortsättningsvis med nytillkomna bilder.

Genom att klicka på bilden härunder, kommer du till fotoarkivet HLA.