Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär

Klubbverksamhet:
Föreningen anordnar, i snitt två ggr/veckan, en mycket uppskattad "klubbverksamhet" för äldre pensionärer. Föreningen strävar också efter att, några gånger i terminen, anordna för alla pensionärer avsedda händelser, som konserter, exkursioner, filmförevisningar etc.

OBS! Program kan ändras PGA korona krisen!