Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär

Välkommen till
Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär

Föreningens ändamål är att förbättra bostadsförhållandena, sociala belägenheten och vårdnadsmöjligheterna för i Houtskär hemmahörande pensionärer, genom att åt dessa uppföra och utan att eftersträva vinst upprätthålla eller på annat sätt anskaffa hyresbilliga bostäder.

Föreningen äger nu 17 hyresbostäder belägna i omedelbar närhet till stadens servicehus "Fridhem", vilket betyder att olika former av service finns tillgänglig för föreningens hyresgäster.

 

 

 

 

 

 

                                   

houtseniorer@gmail.com

Uppdaterad 22.09.2020