Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär

KNUTEN

Knuten

Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär har ett klubbrum, "Knuten" på föreningens område i anslutning till radhus C.

Detta utrymme är avsett för medlemmar i Pensionärsbostadsföreningen, att användas av dem för olika ändamål och aktiviteter, bl.a. klubbverksamhet.

Knuten står även till övriga lokala, ideella föreningars bruk, för olika sammankomste och möten.
Utrymmet kan även disponeras av övriga personer och organisationer mot en liten bruksavgift.

Utrymmet bör bokas i förväg och bokningarna gäller i den ordning de inkommer, ingen har förtur.
Pensionärsklubben har dock fasta tider, vilka faller utanför bokningssystemet.

Knuten är utrustad med konferensutrustning och ett välutrustat kök, vilka står till användarnas förfogande.